Monday 20 Jan Mon 20 Jan
Tuesday 21 Jan Tue 21 Jan
Wednesday 22 Jan Wed 22 Jan
Thursday 23 Jan Thu 23 Jan
Friday 24 Jan Fri 24 Jan
Saturday 25 Jan Sat 25 Jan
Sunday 26 Jan Sun 26 Jan
 
Personal Training 09:00 - 09:45 Denise Laan 
 
 
Personal Training 10:00 - 10:45 Denise Laan 
 
 
Personal Training 16:00 - 16:45 Denise Laan 
Out and Power 19:00 - 19:45 Rivaldo Blijd 
 
 
 
Personal Training 20:00 - 20:45 Rivaldo Blijd 
 
Lifestyle-coaching 09:00 - 09:45 Ran Bos 
 
 
Lifestyle-coaching 10:00 - 10:45 Ran Bos 
 
 
 
 
 
 
Out and Play! 19:45 - 20:30 Linda Weeteling 
 
 
Out and Play! 09:00 - 09:45 Rivaldo Blijd 
Personal Training 09:00 - 09:45 Denise Laan 
 
Personal Training 10:00 - 10:45 Denise Laan 
VITAMIND's Intake 10:00 - 11:00 Ran Bos 
Personal Training 11:00 - 11:45 Denise Laan 
 
Out and Play! 19:00 - 19:45 Rivaldo Blijd 
The Fat Loss Program 19:00 - 20:15 Ran Bos 
 
 
Personal Training 20:00 - 20:45 Rivaldo Blijd 
 
Lifestyle-coaching 09:00 - 09:45 Ran Bos 
 
 
Lifestyle-coaching 10:00 - 10:45 Ran Bos 
 
 
 
 
 
Personal Training 19:30 - 20:15 Denise Laan 
VITAMIND Live - Online Workout 19:45 - 20:30  
 
Personal Training 08:45 - 09:30 Rivaldo Blijd 
Out and Power 09:00 - 09:45 Ran Bos 
Personal Training 09:00 - 09:45 Denise Laan 
Personal Training 09:45 - 10:30 Rivaldo Blijd 
Personal Training 10:00 - 10:45 Denise Laan 
 
Personal Training 11:00 - 11:45 Denise Laan 
 
Personal Training 19:00 - 19:45 Rivaldo Blijd 
 
 
 
Personal Training 20:00 - 20:45 Rivaldo Blijd 
 
Out and Stretch 09:00 - 09:45 Tirtsa Senf 
 
 
Personal Training 10:00 - 10:45 Tirtsa Senf 
 
Lifestyle-coaching 11:00 - 11:45 Tirtsa Senf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Out and Play! 10:00 - 10:45 Rivaldo Blijd